C++ Programming – Destructors

Những bài trước chúng ta đã có chút kiến thức nhất định về constructor và bây giờ chúng ta sẽ học về destructor. Destructor cũng là một hàm đặc biệt trong class giống như constructor, và nó sẽ thực thi khi object bị phá hủy (destroy). Constructor được thiết kế để khởi tạo một class, … Continue reading C++ Programming – Destructors

Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 24: Input, Output, Files Bạn đã từng sử dụng lệnh printf? Đúng như vậy, bạn đã sử dụng rất nhiều lần để in nhiều thứ ra màn hình. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học nhiều hơn thế nữa. Chúng ta sẽ được giới thiệu về hàm fscanf và fgets để … Continue reading Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

KRACK Demo: Critical Key Reinstallation Attack Against Widely – Used WPA2 Wi-Fi Protocol

Bạn có nghĩ rằng mạng WiFi nhà bạn đang rất bảo mật với việc sử dụng WPA2? Nếu có, hãy nghĩ lại! Các nhà bảo mật đã khám phá ra một vài lổ hỏng trong lõi của WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) mà dựa vào đó, các kẻ tấn công (attacker) có thể hack mạng … Continue reading KRACK Demo: Critical Key Reinstallation Attack Against Widely – Used WPA2 Wi-Fi Protocol

Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 23: Meet Duff's Device Đây là một bài phức tạp (chỉ có 2 hàm phức tạp), và đây là một bài test não. Trong ngôn ngữ C, thật sự quá nhiều điều rắc rối vì cú pháp của nó, cho nên việc học ngôn ngữ C thành chuyên gia là một điều không dể. … Continue reading Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

Constructors with overlapping functionality Như các bạn đã biết, khi chúng ta tạo một đối tượng (object), thì constructor của object sẽ được gọi ngầm (nghĩa là nó gọi và nó thực thi, nhưng chúng ta thì không thấy) bởi compiler C++. Và trong một class, chúng ta có thể có nhiều constructor (chúng ta … Continue reading C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

C++ Programming – Non-static member initialization

Trong C++ 11, chúng ta có thể thiết lập các giá trị mặc định cho các biến member một cách trực tiếp như sau (không sử dụng từ khóa static): Kết quả của chương trình trên như sau: length: 1.0, width: 1.0 Trên đây là cách chúng ta dùng để thiết lập giá trị mặc … Continue reading C++ Programming – Non-static member initialization

CCNA – The OSI Reference Model – phần 2

Chúng ta tiếp tục một lớp cực kì quan trọng của mô hình OSI The Transport Layer Đây là lớp thứ tư trong mô hình OSI. Các dịch vụ trong lớp Transport gồm dữ liệu "segment" và "ressemble" từ lớp các ứng dụng trên và kết hợp nó vào cùng một luồng dữ liệu. Cung … Continue reading CCNA – The OSI Reference Model – phần 2