Exercise 16 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 16: Structs And Pointers To Them Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ được học làm sao để tạo một struct và phối hợp cùng với con trỏ cũng như quản lý bộ nhớ máy tính. Bài này cần áp dụng những kiến thức từ bài con trỏ trước và việc cấp phát … Continue reading Exercise 16 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way – Phần 2

Exercise 15: Pointers Dreaded Pointers Đã lâu rồi mình không ra bài mới, dạo này bận quá. Bài hôm nay mình sẽ tiếp tục bài hôm trước là bài con trỏ. Bài này sẽ giải thích cặn kẽ về con trỏ theo đúng như lời của tác giả Learn C The Hard Way. Bài trước … Continue reading Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way – Phần 2