Tóm gọn cú pháp C/C++ một cách cơ bản nhất dành Newbie

Đây chỉ là phần cực kì cơ bản trong ngôn ngữ C/C++ để anh em lấy đó tham khảo! Rãnh thì in ra dán luôn trên tường cho nó chất!

Advertisements

Con trỏ (pointer) từ cơ bản tới nâng cao phần 3

Constant pointer và pointer to constant Bài hôm nay chúng ta chỉ học về 2 khái niệm này thôi. Đây là 2 khái niệm rất hay và cũng rất dễ sai trong ngôn ngữ C. Nếu các bạn chưa học về con trỏ hay chưa biết gì luôn về con trỏ thì các bạn nên … Continue reading Con trỏ (pointer) từ cơ bản tới nâng cao phần 3