Đây chỉ là phần cực kì cơ bản trong ngôn ngữ C/C++ để anh em lấy đó tham khảo! Rãnh thì in ra dán luôn trên tường cho nó chất!

Advertisements