CCNA – The OSI Reference Model

Đây là một series về CCNA mà chủ yếu chúng ta đi sâu hơn về lý thuyết, để cho các bạn hiểu rõ hên về Network để có thể khởi đầu với con đường mạng máy tính. Khi bạn đam mê mạng máy tính, hacking, bảo mật, bạn bắt buộc phải biết những kiến thức … Continue reading CCNA – The OSI Reference Model

CCNA – Introduction to Networks

Network là gì? Một định nghĩa rất cơ bản, Network là sự kết nối các thứ lại với nhau với một mục đích nào đó. Và thuật ngữ này được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau như: điện thoại, máy tính, hay thậm chí là people networks. Mạng máy tính (computer network) … Continue reading CCNA – Introduction to Networks

C++ Programming – Access functions and encapsulation

Trong bài trước chúng ta đã được học về các biến trong một class, và các biến này thường bị "private" đi. Và các bạn có biết tại sao mà người ta phải đưa các biến trong class thành private không? Nhiều lập trình viên đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về … Continue reading C++ Programming – Access functions and encapsulation

C++ Programming – Public và private members

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn OOP C++. Hãy theo dõi struct dưới đây: Trong chương trình trên, chúng ta khởi tạo một DateStruct và sau đó chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào các thành viên của nó để gán giá trị. Trong struct thì đây là một điều bình thường vì … Continue reading C++ Programming – Public và private members

Exercise 18 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 18: Pointers To Functions Con trỏ thực sự rất lợi hại, bạn có con trỏ trỏ tới struct, string, mảng, biến, và bạn cũng có thể dùng con trỏ để trỏ tới hàm (function). Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện này. Lưu ý: Khái niệm này khác với khái … Continue reading Exercise 18 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

C++ Programming – Classes and class members

C++ cung cấp một số kiểu dữ liệu (data types) như là char, int, long, float, double,... để có thể giải quyết các vấn đề tương đối đơn giản; tuy nhiên rất là khó để giải quyết các vấn đề phức tạp với các kiểu dữ liệu đó. Một trong những tính năng hữu ích … Continue reading C++ Programming – Classes and class members