C++ Programming – Non-static member initialization

Trong C++ 11, chúng ta có thể thiết lập các giá trị mặc định cho các biến member một cách trực tiếp như sau (không sử dụng từ khóa static): Kết quả của chương trình trên như sau: length: 1.0, width: 1.0 Trên đây là cách chúng ta dùng để thiết lập giá trị mặc … Continue reading C++ Programming – Non-static member initialization

CCNA – The OSI Reference Model – phần 2

Chúng ta tiếp tục một lớp cực kì quan trọng của mô hình OSI The Transport Layer Đây là lớp thứ tư trong mô hình OSI. Các dịch vụ trong lớp Transport gồm dữ liệu "segment" và "ressemble" từ lớp các ứng dụng trên và kết hợp nó vào cùng một luồng dữ liệu. Cung … Continue reading CCNA – The OSI Reference Model – phần 2

C++ Programming – Constructor member initializer lists

Trong bài học trước chúng ta đã được học cách thiết lập các biến member trong class thông qua phép gán constructor như sau: Khi constructor Somthing thực thi, thì các biến m_value1, m_value2, m_value3 được tạo ra và sau đó các biến này được thiết lập giá trị mặc định như trong code. Và … Continue reading C++ Programming – Constructor member initializer lists

Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 22: The Stack, Scope, and Globals Khái niệm về scope (phạm vi hay tầm vực) khá là khó hiểu cho những người mới bước vào lập trình. Khái niệm này bắt nguồn từ khái niệm stack hay hệ thống stack (chúng ta sẽ học stack sớm), và làm cách nào mà stack lưu trữ … Continue reading Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 21 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 21: Adcanced Data Types and Flow Control Trong bài này chúng ta sẽ được học vềcác loại dữ liệu trong C và các cấu trúc điều khiển luồng (flow control structures) mà bạn có thể sử dụng. Bài này chúng ta sẽ không hề viết một đoạn code nào. Sau khi học xong bài … Continue reading Exercise 21 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 19 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 19: Zed's Awesome Debug Macros Khi các bạn code, các bạn gặp bug (không phải lỗi syntax) thì các bạn sẽ làm gì? Nếu đã có kinh nghiệm trong việc code, đương nhiên các bạn sẽ dùng các chương trình để debug và tìm ra lỗi. Việc debug trong một IDE khá đơn giản … Continue reading Exercise 19 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Can not type in Windows 10 search bar

Windows 10 là phiên bản được đánh giá cao về hiệu suất cũng như "độ sang chảnh" của nó. Và hầu như người người nhà nhà đều dùng windows 10 cho máy tính cá nhân cũng như doanh nghiệp. Và mức độ bảo mật của windows 10 được cũng được đánh giá rất cao. Microsoft … Continue reading Can not type in Windows 10 search bar