About

Chiasetailieucongnghe được lập nhằm mục đích cùng chia sẻ, cùng học hỏi với tất cả mọi người.

Nội dung chính bao gồm: Lập trình C, linux, lập trình Python, lập trình các họ vi điều khiển 8051, PIC, ARM…, và một phần quan trọng nữa là lập trình nhúng (Embedded system). Ngoài ra website còn chia sẻ rất nhiều tài liệu mà tác giả sưu tầm được.

Và tất cả là hoàn toàn miễn phí. Tác giả không phải là một người hiểu biết sâu rộng về những vấn đề được nêu trên, điều mong muốn của tác giả là có thể cùng học tập với tất cả những ai quan tâm tới website này, cùng nhau tranh luận và đưa ra những giải pháp tốt nhất.
Sự ủng hộ của tất cả các bạn là tiền để cho sự tồn tại của website!

Thân!

Advertisements