TRỞ THÀNH MỘT HACKER THỰC SỰ VỚI TRÒ CHƠI HACKNET

Đề tài hôm nay là tản mạn về một trò chơi nhưng không phải là một trò chơi. Dành cho những bạn đam mê Hacking hay bạn muốn trở thành một Penetration Testing. Là một trò chơi nhập vai được xây dựng sau khi bộ phim Mr. Robot phát hành và thành công. Bạn sẽ … Continue reading TRỞ THÀNH MỘT HACKER THỰC SỰ VỚI TRÒ CHƠI HACKNET

Advertisements