Con trỏ (pointer) từ cơ bản tới nâng cao phần 3

Constant pointer và pointer to constant Bài hôm nay chúng ta chỉ học về 2 khái niệm này thôi. Đây là 2 khái niệm rất hay và cũng rất dễ sai trong ngôn ngữ C. Nếu các bạn chưa học về con trỏ hay chưa biết gì luôn về con trỏ thì các bạn nên … Continue reading Con trỏ (pointer) từ cơ bản tới nâng cao phần 3

Exercise 16 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 16: Structs And Pointers To Them Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ được học làm sao để tạo một struct và phối hợp cùng với con trỏ cũng như quản lý bộ nhớ máy tính. Bài này cần áp dụng những kiến thức từ bài con trỏ trước và việc cấp phát … Continue reading Exercise 16 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way – Phần 2

Exercise 15: Pointers Dreaded Pointers Đã lâu rồi mình không ra bài mới, dạo này bận quá. Bài hôm nay mình sẽ tiếp tục bài hôm trước là bài con trỏ. Bài này sẽ giải thích cặn kẽ về con trỏ theo đúng như lời của tác giả Learn C The Hard Way. Bài trước … Continue reading Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way – Phần 2

Bài 2: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Bài hôm nay là một bài khá kinh điển: dãy số Fibonacci. Trong bài này chúng tôi đưa ra một kiến thức mới cũng khá khó đó là đệ quy (recursion). Các bạn nên tìm hiểu về kiến thức này trước, vì nó cũng là một trong những phần quan trọng trong lập trình và … Continue reading Bài 2: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Bài 1: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Giới thiệu về series một chút. Trong series này, chúng ta sẽ hoàn thành từng bài tập một theo cách của mình, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác, với một cách thông thường mà chúng ta giải quyết bài toán … Continue reading Bài 1: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 15: Pointers Dreaded Pointers Bài hôm nay các bạn phải học theo mình đánh giá, đây là bài quan trọng nhất trong series này. Rộng hơn thì có thể nói Pointer (con trỏ) là một trong những kiến thức quan trọng bậc nhất trong ngôn ngữ C, đặt biệt là trong lập trình nhúng. … Continue reading Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way