teracopy-3-0-beta

Teracopy 3.0 chính thức ra mắt người dùng windows

Giới thiệu về Teracopy Một trong những vấn đề gây khó chịu phổ biến nhất trong Windows là tốc độ copy khá chậm, đặt biệt là khi truyền nhiều file thông qua mạng hay truyền nhiều file với kích thước nhỏ. Khi bạn muốn tăng tốc độ copy, hay khi bạn muốn truyền một lượng…

Bài 2: PHP 5 Variables

Quay trở lại với series học lập trình PHP căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ học về biến, các khai báo biến. Chúng ta bay vào code luon nào! Tạo (Khai báo) biến trong PHP Ví dụ: Trong PHP, một biến được bắt đầu bằng dấu đô la ($). Trong ví dụ trên thì…

Bài 1: PHP 5 Syntax

Để thực hiện học lập trình PHP, các bạn hãy cài XAMPP (hoặc một chương trình giả lập server khác) và một trình soạn thảo văn bản, mình cài sublime text. Bắt đầu ngay với PHP nào! Cú pháp một chương trình PHP Phần mở rộng của file mã PHP là .php. Một file PHP…