CCNA – The OSI Reference Model – phần 2

Chúng ta tiếp tục một lớp cực kì quan trọng của mô hình OSI The Transport Layer Đây là lớp thứ tư trong mô hình OSI. Các dịch vụ trong lớp Transport gồm dữ liệu "segment" và "ressemble" từ lớp các ứng dụng trên và kết hợp nó vào cùng một luồng dữ liệu. Cung … Continue reading CCNA – The OSI Reference Model – phần 2

CCNA – The OSI Reference Model

Đây là một series về CCNA mà chủ yếu chúng ta đi sâu hơn về lý thuyết, để cho các bạn hiểu rõ hên về Network để có thể khởi đầu với con đường mạng máy tính. Khi bạn đam mê mạng máy tính, hacking, bảo mật, bạn bắt buộc phải biết những kiến thức … Continue reading CCNA – The OSI Reference Model

CCNA – Introduction to Networks

Network là gì? Một định nghĩa rất cơ bản, Network là sự kết nối các thứ lại với nhau với một mục đích nào đó. Và thuật ngữ này được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau như: điện thoại, máy tính, hay thậm chí là people networks. Mạng máy tính (computer network) … Continue reading CCNA – Introduction to Networks