Variadic Macros in C language

Trước khi bước qua bài thứ 19 của Learn C The Hard Way thì mình muốn cho các bạn một kiến thức khá hay nhưng ít người biết về MACRO trong ngôn ngữ C. Mình sẽ có một bài về tiền xứ lý (pre-processor) và macro rất cụ thể sau. Cái hôm nay mình muốn … Continue reading Variadic Macros in C language