KRACK Demo: Critical Key Reinstallation Attack Against Widely – Used WPA2 Wi-Fi Protocol

Bạn có nghĩ rằng mạng WiFi nhà bạn đang rất bảo mật với việc sử dụng WPA2? Nếu có, hãy nghĩ lại! Các nhà bảo mật đã khám phá ra một vài lổ hỏng trong lõi của WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) mà dựa vào đó, các kẻ tấn công (attacker) có thể hack mạng … Continue reading KRACK Demo: Critical Key Reinstallation Attack Against Widely – Used WPA2 Wi-Fi Protocol