Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 24: Input, Output, Files Bạn đã từng sử dụng lệnh printf? Đúng như vậy, bạn đã sử dụng rất nhiều lần để in nhiều thứ ra màn hình. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học nhiều hơn thế nữa. Chúng ta sẽ được giới thiệu về hàm fscanf và fgets để … Continue reading Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 23: Meet Duff's Device Đây là một bài phức tạp (chỉ có 2 hàm phức tạp), và đây là một bài test não. Trong ngôn ngữ C, thật sự quá nhiều điều rắc rối vì cú pháp của nó, cho nên việc học ngôn ngữ C thành chuyên gia là một điều không dể. … Continue reading Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 22: The Stack, Scope, and Globals Khái niệm về scope (phạm vi hay tầm vực) khá là khó hiểu cho những người mới bước vào lập trình. Khái niệm này bắt nguồn từ khái niệm stack hay hệ thống stack (chúng ta sẽ học stack sớm), và làm cách nào mà stack lưu trữ … Continue reading Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 21 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 21: Adcanced Data Types and Flow Control Trong bài này chúng ta sẽ được học vềcác loại dữ liệu trong C và các cấu trúc điều khiển luồng (flow control structures) mà bạn có thể sử dụng. Bài này chúng ta sẽ không hề viết một đoạn code nào. Sau khi học xong bài … Continue reading Exercise 21 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 19 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 19: Zed's Awesome Debug Macros Khi các bạn code, các bạn gặp bug (không phải lỗi syntax) thì các bạn sẽ làm gì? Nếu đã có kinh nghiệm trong việc code, đương nhiên các bạn sẽ dùng các chương trình để debug và tìm ra lỗi. Việc debug trong một IDE khá đơn giản … Continue reading Exercise 19 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 18 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 18: Pointers To Functions Con trỏ thực sự rất lợi hại, bạn có con trỏ trỏ tới struct, string, mảng, biến, và bạn cũng có thể dùng con trỏ để trỏ tới hàm (function). Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện này. Lưu ý: Khái niệm này khác với khái … Continue reading Exercise 18 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 17 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 17: Heap And Stack Memory Allocation Trong bài học hôm nay, bài này là một bài thật sự khó, sẽ có những bạn thấy nó quá "tởm". Tác giả cũng khẳng định điều này. Nhưng không sao, chuyện gì cũng có thể làm được. Tin tôi đi! :)) Không phải chúng ta học một … Continue reading Exercise 17 Lập Trình C – Learn C The Hard Way