Exercise 4 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 4: Introducing Valgrind Xin chào mọi người, bài học hôm nay rất quan trọng và mọi người cần tập trung nghiên cứu nhé. Valgrind, các bạn đã từng nghe chưa? Mình dám cá là nếu các bạn chỉ học lập trình C dùng các IDE như Visual Studio thì các bạn chưa nghe đâu. … Continue reading Exercise 4 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 3 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 3: Formatted Printing Xin chào mọi người, nay mình đã quay trở lại và...lợi hại hơn xưa :)). Các bạn đã học những bài trước chưa? Nếu chưa thì quay lại các bài trước học đi nhé, rồi tiếp tục học bài này. Bài hôm nay rất đơn giản, chắc bạn nào học C … Continue reading Exercise 3 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 2 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 2: Make Is Your Python Now Bài trước các bạn đã xem chưa? Còn hôm nay, là một bài rất quan trọng. Đọc tựa đề các bạn có hiểu gì không? Mình nghĩ là không đâu. Các bạn có ai đã học lập trình Python chưa? Một ngôn ngữ cũng rất cần cho lập trình nhúng. … Continue reading Exercise 2 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 1 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 1: Dust Off That Compiler Đây có thể được xem là ví dụ đầu tiên trong loạt bài học lập trình C này. Ví dụ này quá phổ biến rồi. Vì vậy mục đích của bài này là hướng dẫn cho các bạn cách biên dịch một file .C trên môi trường linux. Nó … Continue reading Exercise 1 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 0 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 0: The Setup C là một ngôn ngữ lập trình nhỏ gọn và rất gần gủi phần cứng, giống như ngôn ngữ Assembler. C được xem như là một ngôn ngữ bậc trung.... Thôi mình không giới thiệu về C nữa. Mình tóm tắt lại như thế này, một khi bạn yêu lập trình, … Continue reading Exercise 0 Lập Trình C – Learn C The Hard Way